Privacy

Algemeen.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.
De Privacyverklaring van Kwekerslaan automatisering is van toepassing op alle privacygevoelige (persoons)informatie die u aan Praktijk Edith van Westerop verstrekt bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, email of een afspraak die u maakt. Praktijk Edith van Westerop draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en met zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

Doel.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Praktijk Edith van Westerop.
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Edith van Westerop verwerkt voor:
- Aanvraag van en contact over behandeltrajecten.
- Bij declaraties van een aantal diensten bij de daartoe gerechtigde instanties zijn wij verplicht in zekere mate persoonlijke informatie van de eindgebruiker te verstrekken.
- Om wettelijke verplichtingen na te komen Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie en meldingen omtrent de diensten.
Praktijk Edith van Westerop gebruikt geen (persoons)informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Beveiliging.
Bij Praktijk Edith van Westerop respecteer ik de privacy van onze relaties en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. De Praktijk Edith van Westerop draagt er zorg voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.
Praktijk Edith van Westerop bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de hierboven onder ‘Doel’ zijn  genoemd.
Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van Praktijk Edith van Westerop vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Praktijk Edith van Westerop behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoons- of bedrijfsgegevens niet delen met externe partijen, tenzij van toepassing zoals beschreven onder ‘Doel’ hierboven.
Klanten zijn uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de overhandigde informatie. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de e-mailberichten.

Aansprakelijkheid.
Alle informatie aangeboden op onze website wordt met  grote zorg samengesteld. Praktijk Edith van Westerop kan echter geen garantie geven met betrekking tot de (blijvende) juistheid van deze informatie.
Praktijk Edith van Westerop kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verkeerd weergegeven informatie of de gevolgen daarvan.

Cookies.
Praktijk Edith van Westerop gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Bewaartermijn.
Praktijk Edith van Westerop bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. De belastingdienst bijvoorbeeld verplicht ons factuurgegevens  7 jaar te bewaren.

Inzage gegevens.
Klanten hebben altijd recht op inzage in hun gegevens. Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met Praktijk Edith van Westerop opnemen. (Zie hieronder bij ‘Vragen’).

Veranderingen.
Mocht het van toepassing zijn, dan wordt de privacy verklaring aangepast op de website.

Vragen.
Bij vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Praktijk Edith van Westerop via: praktijk@edithvanwesterop.nl of via het contactformulier op deze website.