Voor wie

Coaching

De meeste situaties lijken op rolletjes te lopen. Maar toch is er iets, dat niet helemaal loopt, zoals je graag wilt. Dit kan op je werk, maar ook in je privéleven zijn. Je hebt goede voornemens, maar je komt er zelf niet uit. Praten met familie en vrienden of collega's brengt je niet echt verder. Dan kan coaching een prima manier zijn om inzicht te krijgen in jezelf, hoe je denkt en wat je doet. Je gaat niet alleen je eigen patronen herkennen, maar krijgt ook inzicht waarom je steeds terugvalt in oude patronen. Met coachen leer je patronen te doorbreken.  Patronen zoals wegcijferen, over je grenzen laten gaan, of je vind het juist lastig om grenzen te stellen, dan is coaching iets voor jou.

Maar ook werkgerelateerd: het leren herkennen van bijvoorbeeld burn-out verschijnselen, teveel werk naar je toe trekken, moeite hebben met een reïntegratie, of bijvoorbeeld niet (goed) kunnen delegeren. Of ben jij mantelzorger en werkzaam tegelijk? Werknemers met zieke partners of kinderen thuis hebben ook veel baat bij coaching. Trouw blijven aan je partner én aan het werk vraagt bijzonder veel. Wacht niet te lang met hulp zoeken. Coaching kan uitval terugschroeven, beperken of zelfs voorkomen!

Psychotherapie

Al langere tijd loop je met een probleem rond waardoor je lichamelijke en/of psychische klachten hebt. Hierdoor functioneer je niet optimaal. Psychotherapie helpt je niet alleen inzicht te geven in je klachten, maar gaat ook op zoek naar de oorzaak. Met respect voor wie je bent en wat je aan kunt, zoeken we samen uit waar het probleem zit en hoe het opgelost kan worden. Psychotherapie kan ook worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid en verborgen talenten. Vaak wordt een klacht omgezet in kracht.

Relatietherapie

Langs elkaar heen leven. Nauwelijks intimiteit. Veel spanning voelen. Conflicten willen oplossen, of een betere rolverdeling. Je wilt weer toenadering en verbinding voelen. Herken je dit in jouw relatie? Dan kan relatietherapie helpen. Wederzijds begrip en respect voor elkaar krijgen, weer verbinding gaan voelen, maar ook elkaar de ruimte geven binnen de relatie, zijn onderwerpen die tijdens relatietherapie besproken worden. Net als weer leren te communiceren met elkaar en er voor elkaar willen zijn. 

Hulp bij kanker

Als je hoort dat je kanker hebt staat je leven ineens op z'n kop. En je krijgt het niet alleen. Het werkt door in je relatie en in je omgeving. Vaak is het niet meer zoals het was. De ziekte is niet alleen een aanslag op je lichaam, maar ook allerlei emoties en gevoelens komen op je af. Kanker brengt onzekerheid en angst met zich mee. En dat betekent ook veel voor je relatie. Ook naasten zoeken een manier om de moeilijke periode samen goed door te komen. Zij hebben ook behoefte aan houvast. Vaak wordt vergeten dat iedereen zo zijn eigen proces heeft, zowel tijdens als na de behandelingen.  Psycho Sociale Therapie kan dan helpen. Individueel of samen. We gaan samen op zoek naar knelpunten. Samen kiezen we de behandeling die het beste past. Naast het hier en nu komt dan weer ruimte voor de toekomst.

Seksueel misbruik

Wanneer je seksueel misbruikt bent, heb je heel wat meegemaakt. De lange termijn effecten liegen er niet om. Het is goed om hulp te zoeken. Soms kun je het niet alleen oplossen. Ik kan je helpen van te overleven naar leven. Het kan een langdurig proces zijn. In jouw tempo. Samen kunnen we bekijken welke hulp bij jouw klachten hoort. Ik ben er voor je. Dat is het begin.  In het eerste gesprek maken we uitgebreid kennis. Vanuit veiligheid en geborgenheid gaan we samen aan de slag.

Een reden om in therapie te gaan 

* stress, oververmoeidheid, overspannenheid, hoofdpijn, slecht slapen

* uit balans zijn, het doel of kompas van je leven kwijt zijn, 

* persoonlijke problemen: weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, angst of verdriet

* moeite met communiceren, met grenzen stellen, met gevoelens uiten

* verdriet, rouwverwerking, hoe nu verder?